The Fun Theory


تئوری سرگرمی چیست؟

به طور خلاصه می توان گفت تئوری سرگرمی، یک فرضیه(!) است که می گوید میتوان با استفاده از سرگرمی رفتار جامعه را تغییر داد. حتی ادعا می شود این روش ساده ترین روش برای تغییر رفتار افراد است. به عبارتی دیگر این تئوری نشان می دهد که با سرگرم کننده کردن یک عمل معمولی میتوان مردم را ترغیب کرد که آن را انجام دهند.
این تئوری توسط مرکز تحقیقات VolksWagen معرفی شد. هم اکنون نیز همین شرکت از این ایده حمایت کرده و از نتایج آن در تولید محصولات خود استفاده می کند.

برای اثبات این نظریه نیز راه ساده ای انتخاب شده است: نشان بده که نظریه کار میکند
کافی است سری به سایت http://www.thefuntheory.com/ بزنید. در این سایت تعداد زیادی ویدئو قرار دارد که مراحل تبدیل یک عمل معمولی به یک سرگرمی را نشان میدهد. در نهایت نیز تغییر رفتار مردم را می بینیم و اینکه چطور مردم برای سرگرم شدن کاری را انجام می دهند که تا روز قبل برایشان عذاب آور و کسالت بار بوده است.
برای مثال به چند نمونه زیر اشاره میکنیم:

این ویدئو یکی از این ایده ها را نمایش می دهد:در این ویدئو سطل زباله ای ساخته شده است که بعد از انداختن زباله در آن، صدای سقوط یک شی در چاهی عمیق به گوش می رسد. این تغییر در سطل زباله، انداختن آشغال را به امری جالب تبدیل می کند. علاوه بر اینکه روزانه 72 کیلوگرم زباله در آن ریخته شده ( در حالی که سطل زباله ی دیگر نزدیک آن روزانه 41 کیلوگرم زباله جمع می کرده است ) در ویدئو شاهد صحنه های جالبی هستیم. مثلا افراد برای بعد از انداختن زباله خود و شنیدن صدا برای تکرار صدا، آشغال های دیگری که روز زمین ریخته شده است را نیز برداشته و در سطل زباله می ریزند! به این ترتیب با سرگرم کننده کردن انداختن زباله در سطل زباله، رفتار افراد را در استفاده از سطل زباله تغییر داده اند.

یا در این ویدئو:تغییر رفتار افراد در استفاده از پله به جای پله برقی را مشاهده می کنیم.

همچنین در این ویدئو:

هم افراد را ترغیب به استفاده از سطل جمع آوری بطری ها می کنند. جالب این است که با ایجاد تغییر در شیوه جمع آوری بطری ها، تعداد افرادی که بطری های خود را درون سطل می اندازند 50 برابر شده است!

مدتی قبل نیز مسابقه ای برای اثبات نظریه سرگرمی برگزار شد. هم اکنون می توانید برخی از ایده های ارسال شده و فینالیست های این مسا بقه را در سایت این نظریه مشاهده کنید: