What PHP Is?

php یک زبان برنامه نویسی سمت سرور است. این زبان را می توان مخلوطی از سینتکس زبان سی به علاوه راحت طلبی های خانواده ی بیسیک و برخی قابلیت های خوب سی شارپ با پیاده سازی بسیار ضعیف تعریف کرد.
  • مدیریت انواع وحشتناک است و امکان بروز خطاهای ناخواسته به شدت بالاست.
  • میانبرهایی که برای سهولت کدنویسی ارائه شده تنها به پیچیدگی هر چه بیشتر کد و افزایش خطاهای برنامه نویس می انجامد. برای مثال وجود دو نوع رشته که با " یا ' معرفی میشوند. یا  عملگر === .
  • نام گذاری های توابع توکار به شدت نامفهوم هستند و یادآور نام گذاری ها در زبان سی هستند. حال آنکه امروزه با نام گذاری های خوب و روشنی در زبان های سی شارپ، جاوا و Objective-C رو به رو هستیم.
  • عملگرها مانند زبان سی هستند ولی چند علمگر بیسیک هم وجود دارد.
  • شرط ها و حلقه ها مانند سی است به علاوه foerach که ساختار متفاوتی با foreach سی شارپ دارد.
  • کار با فایل ها دقیقا مانند زبان سی است.

در کل میتوان گفت php زبان ضعیفی نسبت به رقیبان خود است و تنها علت استفاده روز افزون از آن و پیاده سازی بسیاری از سیستم ها توسط آن ، تعلقش به خانواده اپن سورس است .
اپن سورس از فرزندان خود حمایت میکند حتی اگر فرزند خوبی نباشد!
همچنین رایگان بودن و cross-platfom بودن هم ویژگی های دیگر این زبان است.